จากห้วงดวงใจ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศคือชีวิต คือแรงบันดาลใจ

จากชายผู้ที่เคยพูดจาเสียงดัง โผงผาง ตอกหน้า หยาบกร้าน ติดโม้ และฮีกเฮิม วันนี้ อ.เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ดูสำรวม สลัดภาพความเป็นศิลปินแห่งชาติบอกเล่าความรู้สึกในฐานะชายธรรมดาคนหนึ่งผู้เคยรับใช้ถวายงานด้านศิลปะแทบเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ รัชกาลที่ ๙ ผู้ทรงเปรียบดั่งแรงบันดาลใจและพลังในการใช้ชีวิตของ อ.เฉลิมชัย

ตั้งใจวันนั้นเลยว่า เสร็จพระมหาชนกกูจะกลับบ้าน แล้วกูจะทำสิ่งที่พระองค์ท่านปรารถนา ทำศิลปะที่ยิ่งใหญ่ประจำรัชกาลของท่าน แล้วกูตาย ทุ่มเท ทำจนวันตาย

Source: มติชนออนไลน์