FROM ZERO TO HERO ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น

แชมป์

จากมวยวัด รปภ.​ คนเก็บขยะ สู่แชมป์โลกซูเปอร์ฟลายเวทหนึ่งเดียวของไทย เดอะ วัน แอนด์ โอนลี่ ‘ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น’