FROM ZERO TO HERO

พ่อคนดี! เมื่อโจรล้วงกระเป๋าหันไปเจอกล้อง cctv เข้าอย่างจัง

กลายเป็นเทพบุตรซะงั้น เมื่อโจรแสบล้วงกระเป๋าเหยื่อแบบไม่รู้ตัว ทว่าดันหันไปป้ะกล้องวงจรปิดระยะใกล้ จึงทำทีเป็นคนดีเก็บกระเป๋าตังคืนเจ้าของอย่างเนียน #แหม่..ทำไปได้

Source: real fights caught on camera